Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Sep 7, 2018

Tổng hợp 13 Websites cung cấp kiến thức bổ ích trong mọi lĩnh vực

Khi bạn đang lướt Facebook. Thì ở ngoài kia:
Họ cùng lúc tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lẫn học thuật.
Họ hằng ngày chăm chỉ đi làm thêm ở các công ty lớn nhỏ.
Họ sấp mặt gọi điện thoại xin tài trợ tìm venue mỗi khi mùa event đến. 
Họ nỗ lực rất nhiều với mục tiêu để bản thân có thể phát triển cả về lĩnh vực chuyên môn cũng như kĩ năng mềm. 
Mỗi ngày từng chút từng chút một, khiến cho bản thân ngày càng hoàn thiện hơn.

Dưới đây là tổng hợp 13 Websites cung cấp nhiều kiến thức bổ ích trong nhiều lĩnh vực khác nhau, rất thú vị và hữu ích.


1. Học miễn phí rất nhiều lĩnh vực khác nhau
https://www.khanacademy.org

2. Quản lý chi tiêu
https://www.mint.com/

3. Kho ebook miễn phí
https://www.gutenberg.org/

4. Kiến thức quản trị
https://managementhelp.org/

5. Các bài diễn thuyết tạo động lực
https://www.ted.com


6. Từ điển online phổ biến nhất thế giới
http://www.thefreedictionary.com/

7. Web cực hữu ích cho học sinh sinh viên
http://volunteerinternational.org

8. Luyện nghe tiếng Anh
http://www.esl-lab.com/


9. Thích nghi với cuộc sống hiện đại ngày nay
http://www.lifehacker.co.uk

10. Các video chủ đề khoa học thú vị
http://unplugthetv.com

11. Tạo trích dẫn và nguồn tham khảo
http://www.bibme.org

12. Kiểm tra ngữ pháp
https://app.grammarly.com

13. Hơn 160 triệu tài liệu học tập - Stand on the shoulders of giants
https://scholar.google.com.vn


Share:

About Us