Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Sep 18, 2018

How to change MAC Address in Windows - Technitium MAC Address Changer

Easy to change MAC Address

Technitium MAC Address Changer allows you to change (spoof) Media Access Control (MAC) Address of your Network Interface Card (NIC) instantly. It has a very simple user interface and provides ample information regarding each NIC in the machine. Every NIC has a MAC address hard coded in its circuit by the manufacturer. This hard coded MAC address is used by windows drivers to access Ethernet Network (LAN). This tool can set a new MAC address to your NIC, bypassing the original hard coded MAC address. Technitium MAC Address Changer is a must tool in every security professionals tool box.

Features
 • Works on Windows 10, 8 & 7 for both 32-bit and 64-bit.
 • Enhanced network configuration presets with IPv6 support allow you to quickly switch between network configurations.
 • Allows complete configuration of any network adapter.
 • Command line options with entire software functionality available. You can select a preset from specified preset file to apply directly.
 • Update network card vendors list feature allows you to download latest vendor data (OUI) from IEEE.org.

Technitium MAC Address Changer hỗ trợ bạn trong việc thay đổi địa chỉ MAC trong mạng Internet dễ dàng thay vì phải mất nhiều thời gian hơn so với cách thông thường.

Technitium MAC Address Changer hỗ trợ người sử dụng Internet thay đổi thông tin của địa chỉ MAC trong mạng Internet chỉ bằng vài thao tác đơn giản và không cầu kì mất nhiều thời gian như một vài sản phẩm có cùng tính năng khác.

Tính năng chính của Technitium MAC Address Changer:
 • Hỗ trợ chuyển đổi địa chỉ MAC nhanh chóng và đơn giản.
 • Hoàn toàn tương thích với các loại Card mạng.
 • Hỗ trợ đổi địa chỉ MAC của Ipv4 và Ip v6.
 • Sao lưu, khôi phục địa chỉ MAC cũ.
 • Tự động thiết lập cấu hình phù hợp.
 • Hoàn toàn tương thích với hệ điều hành Windows kể cả phiên bản 64 bit.
How To Change MAC Address
 • Starting MAC address changer will list all available network adapters.
 • Select the adapter you want to change the MAC address. You will get the details of your selection below.
 • In the Information tab, find the Change MAC Address frame. Enter new MAC address in the field and click Change Now! button. You may even click Random MAC Address button to fill up a randomly selected MAC address from the vendor list available.
 • To restore the original MAC address of the network adapter, select the adapter, click Restore Original button in the Change MAC Address frame.
NOTE: This tool cannot change MAC address of Microsoft Network Bridge. Network Bridge will automatically use the original MAC address of the first NIC added into bridge with the first octet of MAC address set to 0x02.Enjoy.
Share:

About Us