Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Jun 4, 2018

Download VideoMaker | Plugins for After Effects and Premiere

Tải bộ Plugins VideoMaker 500+

Video Maker is a complex tool designed for creating high-quality videos in the most simple but, at the same time, flexible manner. It will allow you to create any type of video for any topic, that is, promo and music video, slideshow, presentation, social media video, broadcast and more.

RTFX

Video Maker là một công cụ phức tạp được thiết kế để tạo video chất lượng cao theo cách đơn giản nhất nhưng đồng thời, linh hoạt. Nó sẽ cho phép bạn tạo bất kỳ loại video cho bất kỳ chủ đề, quảng cáo và video âm nhạc, trình chiếu, trình bày, video truyền thông xã hội, phát sóng và nhiều hơn nữa.

Đây là bộ plug-ins VideoMaker cho After Effects và Premiere gồm cung cấp cho bạn hơn 500 assets, hiệu ứng, văn bản và các transitions. Tuy nhiên bộ plug-ins này chỉ áp dụng cho phiên bản CC2015.3 trở lên.


Assets
RTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFX


Transitions
RTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFX


Templates

RTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFXRTFX


Social Media
RTFXTexts
RTFX

Video Maker: Starter Pack(+500 Elements)
15 multi-purpose templates
15+ effects
15+ assets
20+ template-presets
100+ text elements
250+ transition elements etc.
Video tutorials
Any resolution
Compatible with Premiere Pro via the Dynamic link
Works with any templates
Easy to use
Music not included

Tải bộ Plug-ins VideoMaker tuyệt đẹp:

How to crack VideoMaker Plugins:
The tutorial file is included in the download link. Enjoy.
Laladee
Share:

About Us