Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

May 13, 2018

Học Python qua Videos chi tiết trong vòng 4 tuần - Học lập trình Python miễn phí - Vietnamese

Python là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở đa mục đích, có hỗ trợ các phong cách lập trình cốt lõi khác nhau (chẳng hạn như các mô hình hướng đối tượng và thủ tục) mà triết lý thiết kế của nó rất thuận lợi cho việc đọc hiểu code, đơn giản và rõ ràng. Python còn được biết đến là ngôn ngữ lập trình dễ học nhất trong các ngôn ngữ lập trình.


Python sử dụng hệ thống kiểu duck typing, còn gọi là latent typing (tự động xác định kiểu). Có nghĩa là, Python không kiểm tra các ràng buộc về kiểu dữ liệu tại thời điểm dịch, mà là tại thời điểm thực thi. Khi thực thi, nếu một thao tác trên một đối tượng bị thất bại, thì có nghĩa là đối tượng đó không sử dụng một kiểu thích hợp.


Đặc điểm chính của python:
  • Dễ dàng để sử dụng: Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao rất dễ dàng sử dụng và là ngôn ngữ thân thiện với lập trình viên vì cấu trúc đơn giản, cú pháp định nghĩa rõ ràng và hơn hết là lượng từ khóa của python ít hơn.
  • Đọc code khá dễ dàng: Phần code của Python được định nghĩa khá rõ ràng và rành mạch.
  • Thư viện chuẩn khá rộng lớn: Thư viện rộng nên Python tương thích được với UNIX, Windows, và Macintosh.
  • Một ngôn ngữ thông dịch: Ngôn ngữ giúp cho quá trình debug dễ hơn vì là trình thông dịch thực thi code theo từng dòng. Chính vì vậy mà Python ngôn ngữ thu hút và được lựa chọn của rất nhiều lập trình viên.
  • Là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng: Python còn hỗ trợ các phương thức lập trình theo hàm và theo cấu trúc.
Download bộ Videos học lập trình Python:

Share:

About Us