Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

May 19, 2018

Học LinQ miễn phí qua Videos - Tài liệu LINQ bằng videos có thể học trực tuyến

LINQ không phải là 1 khái niệm xa lạ đối với các C#.NET developer, nhất là những bạn hay làm việc với database (LINQ to SQL). Với SQLExpress để truy vấn dữ liệu ta phải dùng đến các câu lệnh - Query khá phức tạp. Hơn nữa để sử dụng trong ứng dụng C# lại thêm 1 tầng phức tạp nữa với các câu lệnh: dùng ConnectionString khởi tạo kết nối tới DataBase, tự khai báo các biến để chạy 1 lệnh - command, rồi còn phải tính toán đầu ra của câu lệnh... Thật là quá phức tạp nếu như ta có 1 chương trình "khủng". Vậy làm sao để giải quyết vấn đề này? Một đề xuất là sử dụng Linq to SQL (LINQ).LinQ có tên gọi là Language Integrated Query, một thư viện cung cấp cho ngôn ngữ lập trình C# và Visual Basic. Thư viện này cung cấp khả năng truy vấn database ngay trên ngôn ngữ lập trình. Khi sử dụng, LinQ sẽ mô phỏng lại cơ sở dữ liệu của bạn và lưu trong trương trình, sau đó mỗi entity sẽ đươc xây dựng thành mỗi class như mô hình MVC, từ đó ta có thể truy xuất database thông qua những class đó.

Để giảm gánh nặng thao tác trên nhiều ngôn ngữ khác nhau và cải thiện năng suất lập trình, Microsoft đã phát triển giải pháp tích hợp dữ liệu cho .NET Framework có tên gọi là LINQ (Language Integrated Query), đây là thư viện mở rộng cho các ngôn ngữ lập trình C# và Visual Basic.NET (có thể mở rộng cho các ngôn ngữ khác) cung cấp khả năng truy vấn trực tiếp dữ liệu Object, CSDL và XML. LINQ là một tập hợp các thành phần mở rộng cho phép viết các câu truy vấn dữ liệu ngay trong một ngôn ngữ lập trình, như C# hoặc VB.NET. Khi tạo một đối tượng LINQ thì Visual Studio sẽ tự động sinh ra các lớp có các thành phần tương ứng với CSDL của chúng ta. Khi muốn truy vấn, làm việc với CSDL ta chỉ việc gọi và truy xuất các hàm, thủ tục tương ứng của LINQ mà không cần quan tâm đến các câu lệnh SQL thông thường. Tóm lại LINQ ra đời để giảm công sức cho những quá trình đơn giản và “chung chung” trước đây.

LinQ to SQL khá phù hợp với những dự án phần mềm như quản lý bán hàng, quản lý của hàng, nhân viên vì nó cung cấp khả năng tạo một database ngay trong SQL Server thông qua mô hình database mà LinQ to SQL được người lập trình cung cấp trong quá trình xây dựng sản phẩm. Việc đó ru ngắn đáng kể thời gian cho lập trình viên và cũng dễ dàng cho người sử dụng cài đặt. Và ở đây Admin cung cấp cho anh em bộ lài liệu tự học LINQ miễn phí gồm 71 Videos dạy LINQ chi tiết.

Tài liệu LINQ bằng videos có thể học trực tuyến:


Share:

About Us