Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

May 24, 2018

Download Plugin ICON for Photoshop - Edit ICO file in Photoshop | Plugin chỉnh sửa file biểu tượng Icon trong Photoshop

How to edit Ico file with Photoshop

An easy way to create your web site's favourites/shortcut/bookmark icon in Photoshop. With this plugin, you can create a "favourites" icon ("favicon") for your web site, directly in Photoshop. While a visitor is on your site, the favicon appears in the browser's location bar, and next to bookmarks. It helps to give your site a memorable, distinctive identity. The plugin works with all versions of Photoshop including CS4, Photoshop Elements, and Paint Shop Pro version 9 or later.
Không ít anh em muốn chỉnh sửa file ico bằng cách lên Google search icon để tải xuống, không những không được theo như ý của cá nhân mà còn có thể mất phí. Vậy để khắc phục, Photoshop vốn không thể mở được file biểu tượng định dạng ico nhưng giờ đây đã có ICO Plug-in cho Photoshop để chúng ta có thể chỉnh sửa tùy ý muốn và lưu lại với file đuôi ico.

Download ICON Plug-in for Photoshop:

Enjoy.
Share:

About Us