Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

May 6, 2018

Bộ bài giảng dạy cơ bản Javascript chi tiết bằng Videos - Tự học lập trình Website miễn phí

JavaScript là ngôn ngữ lập trình dùng để tạo ra các trang web có tính tương tác. Các slideshow, pop-up quảng cáo và tính năng autocomplete của Google là những thứ được viết bằng JavaScript. Nó được tạo ra lần đầu tiên bởi Brendan Eich tại công ty Netscape vào năm 1995 - được đặt tên là Mocha trong quá trình phát triển, phát hành phiên bản beta với tên là LiveScript và cuối cùng được đặt tên là JavaScript để lợi dụng sự phổ biến của Java (một ngôn ngữ lập trình khác) vì lý do marketing.Lúc đầu, các lập trình viên đã không coi JavaScript là quan trọng, bởi vì nó không được xem như là một ngôn ngữ phát triển nghiêm túc như các ngôn ngữ phía máy chủ là Java, Ruby hay Python. JavaScript giống như phần kem phết trên bề mặt chiếc bánh vậy, nó chỉ chịu trách nhiệm về phần trải nghiệm người dùng. Nhưng ngôn ngữ này tiếp tục phát triển và ngày càng trở nên phổ biến, nó thường được đề xuất là ngôn ngữ lập trình nên học đầu tiên dành cho người mới bắt đầu. Nếu bạn sử dụng một framework JavaScript có tên là Node.js, thì giờ đây bạn có thể thực sự sử dụng JavaScript như là một ngôn ngữ phía máy chủ (server-side).JavaScript có thể được sử dụng để xây dựng toàn bộ một trang web nếu sử dụng với Node.js và MongoDB (một cơ sở dữ liệu). Node.js là bất đồng bộ, điều đó làm cho nó có tính dễ mở rộng và rất phù hợp cho tất cả các dữ liệu lớn ở ngoài kia. Ví dụ, một nhà phát triển đã nhận thấy việc gửi 600 email với Node.js chỉ mất 3 giây, trong khi đó phải mất 30 giây với PHP. MongoDB là một cơ sở dữ liệu hướng tài liệu (document-oriented) được xây dựng phục vụ cho khả năng mở rộng nhưng các chức năng nó cung cấp vẫn tốt nhất cho cả hai thế giới.Đây là series tự học Javascript hoàn toàn miễn phí, mỗi series được tổng hợp các bài viết phân chia từng bài rất cụ thể và rõ ràng giúp người học có thể tự học tại nhà. Bộ bài giảng Javascript cơ bản bằng video chi tiết bao gồm 27 bài.


Như các bạn biết khi học lập trình web nói chung và học về lập trình frontend nói riêng thì bắt buộc bạn phải học javascript, một website thiếu Javascript thì sẽ trở nên cọc cằn, chức năng không đẹp và không thân thiện với người dùng. Vì vậy nếu bạn không học JS thì đó quả là một sai lầm và lạc hậu về công nghệ.

Share:

About Us