Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Apr 24, 2018

Download Saber Plugins free for After Effects | VIDEO COPILOT | Tải Saber Plugins cho After Effects

Saber là một plugin hoàn toàn mới đến từ Video Copilot, plugin mới được tung ra trong tháng 3 này đã tạo một sức hút lớn đối với những tín đồ plugin Video Copilot. Một điều tuyệt vời nữa, plugin này miễn phí 100%.Plugin này chuyên dùng để tạo các kỹ xảo như: Energy Beams, Lightsabers, Lasers, Portals, Neon Lights, Electric, Haze một cách dễ dàng. Saber Plugin cho phép làm việc trong môi trường 3D (trong Plugin Element 3D) để tạo ra rất nhiều kỹ xảo đẹp mắt và dễ dàng mà trước đây cần rất nhiều thời gian.
  • Create High quality energy & lights beams
  • Realistic Glow falloff
  • Advanced Core Settings
  • Built-in Distortion
  • 50 Presets
  • Dynamic Text and Mask Outlines
  • Stackable FX with Add mode

It's free, just install.

Share:

About Us