Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Mar 3, 2018

Tổng hợp các tài liệu Ebooks và Videos dạy lập trình miễn phí | Learn programming free

Ngôn ngữ lập trình đầu tiên bạn học có thể sẽ là khó khăn nhất. Hãy chọn lấy một cái gì đó nhỏ và thú vị để làm và tự khám phá cũng như thách thức bản thân. Không quan trọng là bạn bắt đầu từ đâu, miễn là bạn cứ tiếp tục - tiếp tục viết code, tiếp tục đọc code. Đừng quên kiểm thử lại phần code đó. Một khi bạn đã thành thạo một ngôn ngữ, thì việc học thêm một ngôn ngữ mới là chuyện nhỏ như con thỏ, và bạn sẽ thu được nhiều kỹ năng khác trên con đường khám phá tri thức của mình.


Dưới đây là tổng hợp các tài liệu quý dạy lập trình tích được trong quá trình học tập bao gồm tài liệu Ebooks và Videos dạy về lập trình Web, Games, và bảo mật.

7G Videos dạy lập trình Website chuyên nghiệp
HTML - CSS | HTML5 - CSS3 | jQuery | Dựng giao diện bằng Bootstrap | Lập trình Ajax | Hướng Dẫn Cắt PSD sang HTML | Lập trình PHP cơ bản | Lập trình Nodejs

Ebooks học lập trình đủ các ngôn ngữ lập trình
C | C++ | C# | CSS | HTML | HTML5 | Android™ | NET Framework | Algorithms | AngularJS | MySQL™ | PHP | Perl® | Python® | Ruby® | SQL | Swift™ | Bash | Entity Framework | Excel® VBA | HTML5 Canvas | iOS® Notes | Java® | Java® EE Notes | JavaScript™ | Haskell | Git® | Microsoft® SQL Server® | Linux® | jQuery® | PowerShell™ |.........
Download

Share:

About Us