Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Mar 1, 2018

Một số Wireless Card hỗ trợ tốt nhất để Crack Password Wifi

Để crack mật khẩu wifi bằng Kali Linux, ta cần có card để hỗ trợ monitor mode và không phải card nào cũng được hỗ trợ. Nếu card của bạn không support thì quá trình crack pass sẽ xảy ra lỗi
Một Số Wireless Card Hỗ Trợ:
Atheros AR9271
TP-LInk WN722N (version 1)
Ralink RT3070
Realtek 8187L
Realtek RTL8812AU
Ralink RT3572

Bạn có thể mua những card này trên ebay, amazon... khi có card hỗ trợ monitor thì bạn có thể tập tành crack wpa/wpa2 key bằng những cách như fluxion, airodump, aircrack-ng,...


Share:

About Us