Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Mar 3, 2018

Kali Linux 2018.1 - Sửa lỗi failed to copy file from CD-DOM

Năm 2018, Kali linux lại update, lại "cool, more free stuff". Và đã có một số thay đổi của nhà phát triển trong quá trình cài hệ điều hành này vào hệ thống máy tính.

Cũng là lỗi phổ biến đang xôn xao trong các diễn đàn hiện nay, "failed to copy file from cd-dom, retry?" khi cài Kali os bằng USB vào máy thật với phiên bản 2018.1
Với lỗi này thì các bạn sửa lỗi đơn giản thôi, nó không phải là Detect and Mount CD-ROM hay Retry mounting the cd-rom nữa. Nên cách rút USB ra cắm lại sẽ không hiệu quả, bản 2018.1 sẽ không copy data từ ổ định dạng fat32 nữa. bắt buộc phải định dạng bởi win32, vậy ta chỉ cần burn lại với tool win32 disk imager sau đó cài Kali từ USB như bình thường là được. Tải về win32diskimager.
Chọn link đường dẫn và chọn phân vùng usb, sau đó ta click Write.
Bấm all file "*.*" để hiển thị tất cả các file nhé.

Share:

About Us