Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Jan 10, 2018

Version gcc still error with vmware | Kernel not appropriate - Error a compatible version of gcc was not found

Có một số trường hợp cài vmware trong hệ điều hành linux xong thì bị lỗi gcc với dòng chữ "a compatible version of gcc was not found". Mặc dù đã Browse và chọn file gcc phù hợp rồi mà vẫn không được đó là dấu hiệu bản kernel của bạn đã cũ
Chúng ta mở Terminal update kernel với câu lệnh apt-get dist-upgrade -y
Kali linux os thì ta nên kiểm tra lại source list và cập nhật nhé
Xem Thêm: Lỗi Update Kernel
Sau đó ta cài đặt kernel header: dpkg-query -s linux-headers-$(uname -r)
Đối với Fedora, CentOS or RHEL thì dùng lệnh sudo yum install kernel-devel hoặc sudo yum install kernel
Đối với Kali ta dùng lệnh apt-cache search linux-headers. Tìm thấy phiên bản (found...) nhập lênh apt-get install linux-headers-$(uname -r)
Ok restart máy và bạn đã có thể sử dụng máy ảo VMware.

Khi sử dụng các bản phân phối Debain ta nên update kernel lên phiên bản mới nhất. Nó sẽ giúp ta sửa các lỗi về bảo mật, ổn định hơn, update công cụ, drivers


Share:

About Us