Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Jan 7, 2018

Sửa lỗi boot chậm khi khởi động Linux - Xung đột phân vùng Swap

Boot Chậm Trong Lúc Khởi Động - Sửa Lỗi Khi Cài Song Song 2 Linux OsĐây là một trong những lỗi khi cài song song 2 hệ điều hành linux mà mình từng bị, ở đây mình cài Kali rồi và mình muốn cài thêm một Linux nữa đó là Parrot Security. Sau khi cài đặt Parrot, mình khởi động Kali và quá trình khởi động rất chậm, và sau đó còn phải chờ 1 khoảng thời gian delay, thường là 1 phút 30 giây để tiếp tục quá trình boot. Thời gian này phụ thuộc vào lỗi phần cứng, có thể 2' hoặc 5' hoặc hơn.
Với tốc độ khởi động chậm như vậy làm chúng ta rất khó chịu, đây không phải mỗi Kali mới bị mà các bản phân phối Linux khác như ubuntu hay debain cũng bị với những ai khi cài song song 2 Linux os.
Nó có dạng như này: a start job is running for dev-disk-by\....

Thường thì có lỗi ở phần cứng là linux sẽ gặp những vấn đề như này và mình đã fix lỗi này theo cách sau đây.
Các bạn mở etc/fstab, trong file fstab các bạn thấy 3 dòng UUID.
Mỗi dòng chứa ID của mỗi phân vùng EFI, ext4 và swap. Lý do thường là sai ID phân vùng swap (kiểu như Parrot nó chiếm mất phân vùng swap của Kali).
Các bạn mở Terminal lên và nhập lệnh sudo blkid, chúng ta sẽ thấy ID của tất cả phân vùng trong máy và TYPE là kiểu phân vùng, ta tìm swap.
Sau đó check UUID swap xem có trùng khớp không.

Nếu chưa khớp thì các bạn sửa lại, sau đó lưu file fstab lại (cho 2 đứa nó dùng chung một phân vùng swap :>). Ảnh trên là mình đã sửa cho trùng khớp rồi.
Okay, các bạn restart và lỗi đã được khắc phục.Share:

About Us