Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Jan 10, 2018

Error a compatible version of gcc was not found - Sửa lỗi gcc khi mở VMware

Sửa Lỗi gcc Khi Mở VMware Trong Ubuntu, Kali Linux


Có một số lỗi rất hay gặp phải sau khi cài đặt máy ảo VMware trong Linux Os như lỗi A compatible version of gcc was not found, Vmware kernel module updater, Unable to start services,...

Fix lỗi version gcc:

Các bạn chọn Browse...

Chọn Version trùng với version thông báo lỗi của bạn. Ở đây mình chọn gcc-7

Ok và lỗi đã được sửa.
Goodluck!

Nếu vẫn không được bạn thử cách này xem: lỗi gcc khi mở vmware - phiên bản kernel đã cũ

Share:

About Us