Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Jan 10, 2018

Cài đặt VMware trên Kali Linux

Cài Đặt Máy Ảo VMware Workstation Trên Linux


VMware là phần mềm tạo máy ảo với hiệu năng hoạt động mạnh mẽ cho phép chạy song song nhiều hệ điều hành cùng lúc. Với phần mềm này ta có thể giả lập nhiều hệ điều hành khác nhau trên cùng một hệ thống máy tính. Nó rất thuận tiên cho các chuyên gia công nghệ thông tin, kỹ sư hệ thống, tester, nhà phát triển phần mềm,.... giúp thử nghiệm rộng rãi và phát triển các ứng dụng máy chủ cấp mạng phức tạp. Ngoài ra còn thuận tiện penetration testing.

Để cài VMware trong Kali Linux, ta truy cập thư mục Download và tìm file setup đã tải về từ trang chủ VMware.
rồi dùng lệnh chmod +x filename.bundle
sau đó dùng lệnh ./ filename.bundle
Sau đó chương trình setup sẽ mở và ta tiến hành cài đặt bình thường như ở windows
Bài tham khảo: Lỗi gcc khi mở vmware trên kali linux
Share:

About Us