Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Dec 31, 2017

Sửa lỗi mất Grub2 - Không Boot được Linux hoặc Windows

Không Boot Được Linux Hoặc Windows Khi Cài Song Song

Một số nguyên nhân lỗi boot manager Linux với Windows:
  • Có thể do cập nhật Bios UEFI sẽ làm mất grub2
  • Cài lại windows khi đang dùng song song
  • Không cài grub2 trong quá trình install linux...
Mình sẽ hướng dẫn một số cách để fix lỗi grub2 thường gặp, nhất là trên hệ thống BIOS UEFI như là máy chỉ khởi động Windows, không mở được máy sau khi cài song song,... cụ thể ở đây là Kali Os

Cách 1: Sửa Lỗi Grub2 bằng Kali Linux Live
Giống như các bước khi cài kali bằng USB, chúng ta sẽ sử dụng usb boot Kali Linux để vào Live System.
Sau khi khởi động Kali Live, mở Terminal và nhập lệnh fdisk -l

Từ đó ta có thể thấy được phân vùng cài đặt kali linux và phân vùng EFI, như trên thì Kali được cài ở sda5, còn sda1 là phân vùng EFI


Tiến hành Fix lỗi, nhập các lệnh sau đây:

mount /dev/sda* /mnt (thay sda* thành phân vùng chứa Linux Os)
mount –bind /dev /mnt/dev
mount –bind /proc /mnt/proc
mount –bind /sys /mnt/sys
3 lệnh dưới đây chỉ cho UEFI system
mkdir /mnt/boot/efi
mount /dev/sda** /mnt/boot/efi (thay sda** thành phân vùng EFI)
mount -o remount,rw /dev/sda** /mnt/boot/efi\

mkdir /mnt/hostrun
mount –bind /run /mnt/hostrun
chroot /mnt
mkdir /run/lvm
mount –bind /hostrun/lvm /run/lvm
grub-install /dev/sda
update-grub

Nếu vẫn không được thì chúng ta sẽ phải đặt Grub2 lên đầu trong BIOS (cách 2).

Cách 2: Công cụ Bootice
Chúng ta khởi động windows và tải Bootice hoăc sử dụng công cụ này trong WinPE ở USB cứu hộ.
Máy tính EFI sẽ dùng file *.EFI để khởi động hệ điều hành, Windows là file bootmgfw.efi. Chúng ta sẽ thay thế file này bằng file *.EFI của Kali.

Trong giao diện Bootice, chọn Tab UEFI rồi chọn Edit boot entries.

Sau đó chúng ta sẽ sửa entry Windows boot manager, nhưng mình nghĩ nên thêm một entry khác.

Add và chọn bừa 1 file efi sau đó sửa:

Menu title: tên (không quan trọng)
Boot disk: chọn ổ cứng của máy
Boot part: chọn phân vùng EFI SYSTEM
Media file: EFI\kali\grubx64.efi (Đường dẫn tới file *.efi của kali os trong phân vùng EFI)
Sau đó các bạn click Up để đưa entry vừa add lên trên đầu bảng.

Giờ chúng ta reboot xem được chưa nhé.


Oh one more thing.
Phân vùng EFI thường ẩn, để kiểm tra các phân vùng trong máy ta mở Disk management.
Hoặc mở cmd và nhập các lệnh:
Diskpart - list disk - select disk 0 (chọn ổ cứng của máy) - list partition

Hi vọng bài viết giúp được các bạn.
Share:

About Us