Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Apr 22, 2016

Top 3 tiện ích trên trình duyệt chống quảng cáo


1. AdBlock Plus
Được hơn 50 triệu người sử dụng, một phần mềm miễn phí cho Chrome chặn tất cả quảng cáo, phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp.

2. AdBlock
Tiện ích phổ biến nhất trên Chrome, với trên 40 triệu người dùng! AdBlock sẽ giúp bạn chặn tất cả quảng cáo trên internet.

3. AdBlock Pro
Cũng như AdBlock và Plus nhưng mới hơn, loại 100% tất cả quảng cáo. Không Virus! Không theo dõi! Không có quảng cáo!


Các bạn có thể xem thêm Top phần mềm chống quảng cáo, dường như tiện ích trên trình duyệt chỉ có 3 tiện ích AdBlock là tốt nhất rồi.


Nguồn: WhiteHatLaladee
Share:

About Us