Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Apr 27, 2016

Cài đặt Google Chrome cho Kali Linux (Backtrack)

Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Google Chrome trên Ubuntu - Kali linux


Bài này để hướng dẫn ae cài đặt GG Chorme trên hệ điều hành Linux.Trước tiên, Các ae tải Google Chrome tại trang chỉ chính thức tại đây
Sau khi tải file.deb về, mình dùng bản 32bit nên đuôi của nó sẽ có tên i386.deb
Tiến hành cài đặt. Ta mở Terminal lên và gõ các lệnh:

cd Downloads để mở thư mục chứa file.deb vừa tải về, ở đây Downloads là vị trí file vừa tải về.
ls để show các file trong thư mục.

sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_i386.deb để tiến hành cài đặt, sau -i là tên file, ae để ý thay đổi nhé, kẻo sai :))

Tiếp theo là đặt usename cho Google Chrome:
useradd -m laladee (laladee là tên user các bạn có thể đặt khác)
Tạo pass, có thể bỏ qua: passwd <pass>
2

Sau khi cài đặt xong là ta có thể chạy Google Chrome trên kali linux:
gksu -u laladee google-chrome-stable
Ở đây laladee là tên usename chúng ta cài đặt ở trên
Done, vậy ta đã cài đặt thành công, ta cũng có thể sử dụng chrome nosandbox bằng lệnh google-chrome-stable --no-sandbox.


Nguồn: WhiteHatLaladee

Share:

About Us