Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Mar 30, 2016

Tải Action Lines tuyệt đẹp cho Photoshop

Download Action Lines Tuyệt Đẹp Cho Photoshop


Tải Action Lines ở đây

Sau đó giải nén file vừa tải, rồi copy file ant vào C:\Program Files\Adobe Photoshop CS6\Presets\Actions (thông thường là đường dẫn này, tùy thuộc vào vị trí các bạn cài đặt Photoshop)

Các bạn cũng copy file abr như trên nhưng thay đổi một chút C:\Program Files\Adobe Photoshop CS6\Presets\Brushes

Khuyến khích nên làm việc với hình ảnh trên 1500px đến cao 3000px / rộng cho kết quả tốt nhất.

Video hướng dẫn:

Nguồn: WhiteHatLaladee

Share:

About Us