Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Mar 29, 2016

Tải Action Legendary tuyệt đẹp cho Photoshop

Tải Action Legendary Tuyệt Đẹp Cho Photoshop


Tải Action Legendary ở đây

Sau đó copy file vào C:\Program Files\Adobe Photoshop CS6\Presets\Actions (thông thường là đường dẫn này, tùy thuộc vào vị trí các bạn cài đặt Photoshop)


Khuyến khích nên làm việc với hình ảnh trên 1500px đến cao 3000px / rộng cho kết quả tốt nhất.


Video hướng dẫn:Nguồn: WhiteHatLaladee


Share:

About Us