Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Mar 30, 2016

Action Blend - Bộ Action Blend màu không thể thiếu cho Photoshop

Action blend màu đẹp, màu vintage
Với bộ sưu tập hoàn thiện màu sắc tuyệt đẹp, màu nhạc ủ rũ, màu sương sớm,...và vintage theo kiểu đen, bộ này chắc chắn sẽ làm hài lòng nhu cầu nghệ thuật của bạn. Cho dù bạn không rành về blend ảnh cũng có thể tạo ra những tác phẩm đầy nghệ thuật


30 Action Blend Màu Đẹp, Màu Nắng, Màu Vintage Trị Giá $35
30 Action Blend Màu Đẹp, Màu Nắng, Màu Vintage Trị Giá $35
30 Action Blend Màu Đẹp, Màu Nắng, Màu Vintage Trị Giá $35
30 Action Blend Màu Đẹp, Màu Nắng, Màu Vintage Trị Giá $35


Các action trong bộ sưu tập: 
==== CREATIVE TONES ====
TONES | Cattails
TONES | Cold Spring
TONES | Deep Forest
TONES | Dew Drops
TONES | Evergreen
TONES | Golden Meadow
TONES | Misty Morning
TONES | Morel Mushroom
TONES | Morning Dew
TONES | Nettle
TONES | Old Hickory
TONES | Redwood
TONES | Sassafras
TONES | Sleepy Hollow
TONES | Spring Creek
TONES | Sycamore
TONES | Water Lily
TONES | Wheat Field
TONES | Wild Ginseng
TONES | Yarrow
PLAY ALL TONES (available only for full versions of PS)


==== B+W TONES ====
B+W | Basic I
B+W | Soft Haze
B+W | Matte I
B+W | Matte II
B+W | Matte III
B+W | Matte IV
B+W | Vintage I
B+W | Vintage II
B+W | Vintage III
PLAY ALL B+W (available only for full versions of PS) 
Link Download

Nguồn: WhiteHatLaladee

Share:

About Us